Bizi Arayın: 444 4

Tüketici Danışma Hattı - Hafta içi 09:00 - 18:00

Halkımızın beslenme ihtiyaçlarını karşılaması, yarattığı katma değer, ülkemizde sağladığı istihdam gibi nedenlerle hayvancılık stratejik öneme sahiptir. Bu önem, üretim ve tüketiminin artırılması yönünde temel tercihleri ve yapılanmaları gerektirmektedir.

Gessy ve Tarım

Ülkemizin kıt kaynakları zorlanarak kredilendirme, damızlık ithalatı vb. birçok yöntemler kullanılarak hayvancılığa bir ivme kazandırılmak istenmişse de bazı kaynakların israf olduğu ve yeterli gelişmenin sağlanamadığı bir gerçektir. Çünkü, üreticinin hayvancılık konusunda yatırım yapabilmesi, uzun dönemli projeler üretebilmesi için gerekli istikrar ortamı sağlanamamıştır. Bu istikrarı sağlayacak birinci unsur olarak ulusal fiyatlandırma politikası oluşturulamadığı gibi, bu konudaki piyasalar yerel ölçekleri aşamamıştır. Sonuçta, üreticiyi bu konuda yatırım yapmaya özendirecek bir istikrar ortaya çıkamamıştır.

Ulusal hayvancılık politikası oluşturulsun

Ülkemizdeki 4 milyon civarındaki küçük işletmeyi bünyesinde barındıran ve birçok problemi olan tarım yapımızın, Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde, dış dünyanın dayatmaları ve ekonominin evrensel kuralları karşısında, siyaset üstü ulusal tarım ve hayvancılık politikası oluşturulmasına, her zamandan daha fazla ihtiyaç bulunmaktadır. Zira, politikasızlık nedeniyle tarım ve hayvancılığımız sürekli kan kaybetmekte, yetiştiricilerin sıkıntıları giderek artmaktadır. İşletmelerin sürdürülebilirliğinden endişe edilmektedir.


Süt hayvancılığı gelecek vaadediyor

Gessy, süt hayvancılığını, süt satışında sanayici ve üreticiyi her gün birlikte olmasını gerektiren, dolayısıyla Türk köylüsüne gerekli bilginin götürülerek çağa entegre olmasını sağlayacak ve üreticiye her ay muntazam gelir, kırsalda yüksek katma değer, zenginlik ve refah artışı sağlayan, yegane faaliyet alanı olarak görmekte ve buna içtenlikle inanmaktadır.

Bu nedenle Gessy, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Uludağ Üniversitesi ile eğitimde işbirliği yaparak, öğrenci ve yetiştiricilerin uygulamalı eğitimlerine katkı ve önem vermektedir. Ulusal Süt Konseyi, Organize Hayvancılık Bölgeleri, Hayvancılık Siteleri, Sözleşmeli Hayvancılık, Örnek- Model - Süt Sığırı İşletmesi vb. proje ve öneriler geliştirerek, ilgili devlet birimlerine, parlamenterlere, üniversitelere, birlik, kooperatif, oda vb. meslek ve sivil toplum örgütlerine, dolayısıyla Türkiye gündemine sunmakta, bu konuda milli politikaların oluşturulması gayretini desteklemektedir.

Bu konularda fikir üreten, emek ve gönül veren aydınlarımızın katkılarına her zaman ihtiyaç bulunmaktadır.


YUKARI